Hoe u aan een SIP-card komt

Gezondheid is een groot goed in het leven. Ziektes en andere aandoeningen hebben invloed op het welzijn van een mens en dat geldt vooral voor het immuunsysteem. Medicijnen en therapieën dragen in de regel bij tot herstel van de gezondheid als iemand ziek is geworden. Sommige medicijnen zijn echter behoorlijk duur en dan zijn mensen met minder geld in het nadeel. Het Spaanse openbare gezondheidssysteem zorgt ervoor dat u toegang heeft tot medische verzorging en wel met behulp van de SIP-kaart. Daarom is het belangrijk dat u de belangrijkste ins en outs van deze kaart leert kennen. 

De SIP-kaart

Een SIP-kaart is de Spaanse gezondheidskaart die u toegang geeft tot het Spaanse gezondheidssysteem. Bovendien kunt u zich met deze kaart identificeren als gebruiker van het openbare gezondheidssysteem. Deze kaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Op deze kaart zijn uw basisgegevens als gebruiker van de kaart vermeld. Daarnaast staan op de SIP-kaart ook uw rechten met betrekking tot de verzorging met medicijnen. En u vindt er informatie over de medische voorzieningen waar u gebruik van kunt maken. 

Voor wie is de SIP-kaart?

Deze kaart is bedoeld voor iedereen die woonachtig is in een autonome gemeente en een algemene ziektevoorziening nodig heeft en leeftijd onafhankelijk. Kinderen zijn vanaf hun geboorte geregistreerd op deze kaart. Iedereen die in Spanje voor ziektekosten verzekerd of mede verzekerd is, heeft recht op een dergelijke kaart. De nationale sociale verzekeringsinstantie beslist of u recht hebt op openbare middelen uit het gezondheidssysteem. Voordat u deze kaart aanvraagt, dient deze instantie uw recht op de SIP-kaart te erkennen.

Wat te doen met deze SIP-kaart?

Met een SIP-kaart heeft u toegang tot openbare gezondheidsvoorzieningen die het Spaanse gezondheidssysteem ter beschikking stelt. Alle recepten worden elektronisch opgeslagen en u ontvangt geen papieren recept meer van uw arts. Deze kaart fungeert bovendien als identificatie als u medicijnen ophaalt bij de apotheek. 

Uitgever van de SIP-kaart

Het Spaanse gezondheidsministerie is verantwoordelijk voor de verstrekking van deze kaarten. Sommige kaarten circuleren al in verschillende versies. Sommige kaarten zijn voorzien van een foto, anderen van een chip of een magneetstrip. 

Hoe u een SIP-kaart aanvraagt

Een SIP-kaart aanvragen is heel eenvoudig. U kunt dit persoonlijk doen bij een gezondheidscentrum in de buurt of nog makkelijker, u vraagt de kaart eenvoudig vanuit huis online aan, wanneer u beschikt over een digitale identificatie. Voor de aanvraag heeft u maar een paar documenten nodig. Ten eerste moet u een bewijs van uw inwonerschap in een autonome gemeente waar u de aanvraag indient, voorleggen. Bovendien heeft u erkenning nodig van het recht op gezondheidsvoorzorg door de INSS. EU-burgers hebben bovendien een bewijs van inwonerschap nodig. 

Welke documenten heeft u nodig?

Als u de SIP-kaart voor het eerst aanvraagt, heeft u volgende documenten nodig

  • uw paspoort c.q. ID-kaart
  • in sommige regio´s is een officiële pasfoto noodzakelijk (afmetingen: 32 x 26 mm)
  • een bewijs van uw inwonerschap
  • een bewijs van medische verzorging door de INSS

Hoe ontvangt de kaart na een succesvolle aanvraag?

Als uw aanvraag succesvol was, ontvangt u de kaart per post aan het door u opgegeven adres dan wel u kunt de kaart bij een gezondheidscentrum ophalen. Dat is afhankelijk van de regio waar u woont. Bij de grotere gezondheidscentra worden de kaart soms ook direct overhandigd. 

Als u de aanvraag indient, krijgt u een huisarts toegewezen. Deze arts en het gezondheidscentrum waar u terecht kunt, zijn op de kaart met een sticker of een chip vermeld. U kunt contact opnemen met deze huisarts via de website van de gezondheidsinstantie. Controleer bij ontvangst de juistheid van de gegevens. Indien de gegevens niet kloppen, moet u een nieuwe kaart aan te vragen. 

Kosten en geldigheid van de SIP-kaart

De SIP-kaart is gratis en in veel regio´s onbeperkt geldig. In sommige autonome gemeentes is de geldigheid van de kaart beperkt tot 4 jaar. De vervaldatum kunt u op de kaart nalezen of online checken. Voor buitenlanders geldt dat de geldigheid afhankelijk is van de duur van de verblijfsvergunning. 

Hoe u de gegevens van de kaart kunt controleren

U kunt de kaartgegevens controleren op de website van de autonome gemeente. Eventuele wijzigingen kunnen via de website of bij het gezondheidscentrum worden aangebracht. Een verhuizing naar een andere woonplaats kan betekenen dat u onder een ander gezondheidscentrum en een andere huisarts valt. In geval van verlies van de kaart kunt u eenvoudig online een nieuwe SIP-kaart aanvragen. Daarvoor heeft u alleen een identiteitsbewijs nodig.