De procedure voor de aankoop van een huis in Spanje

In Spanje is het uiterst belangrijk om tijdens aankoop van vastgoed een Spaans registratienummer (NIE-nummer) aan te vragen om een bankrekening te kunnen openen en, voor zover nodig, een hypotheek aan te kunnen vragen. Dit kan MNM CostaBlanca ook voor u doen.


Als de partijen het eens zijn over de voorwaarden voor aankoop van een object dan ziet de procedure er als volgt uit: 

 • Opmaak en ondertekening van de reserveringsovereenkomst;
 • Opmaak en ondertekening van de privé koop-verkoopovereenkomst in de Spaanse taal en de talen van de verkopers en kopers;
 • Opmaak en ondertekening van de openbare akte door de notaris en inschrijving van de aankoop in het kadaster en eigendomsregister.


MNM CostaBlanca maakt een reserveringsovereenkomst op die 21 dagen geldig is. Deze overeenkomst houdt het volgende in:  

 • Identificatie van de verkoop- en aankooppartij;
 • Identificatie en beschrijving van het object;
 • Definitieve prijsovereenkomst van de aankopende en verkopende partij. 
 • Vermelding van het al dan niet gemeubileerd verkocht worden van het object; 
 • Bevestiging van beide partijen dat de transfer vrij van kosten is;
 • Ratificatie van de reserveringsovereenkomst gebeurt door een betaling van de gebruikelijke € 3.000,- per creditcard of banktransfer;
 • Na ondertekening van de reserveringsovereenkomst wordt het object van de markt gehaald en voor de kopende partij gereserveerd;
 • De reserveringsovereenkomst wordt in de Spaanse taal opgemaakt en voorzien van een vertaling in de taal van de aankooppartij. 


Tijdens de periode van 21 dagen na tekening van de reserveringsovereenkomst maakt MNM CostaBlanca het definitieve privé koop-verkoopcontract op dat ter ondertekening aan de verkopende en de kopende partij wordt voorgelegd. Gedurende die periode doet MNM CostaBlanca een uitvoerige check gebaseerd op certificaten van het eigendomsregister, kadaster en belastinginstanties op eventuele schulden of lasten die op het pand rusten, de juiste beschrijving van het onroerend goed in het register en kadaster, etc.,  om de lastenvrije status van het onroerend goed niet enkel te verklaren maar ook te documenteren; al bij ondertekening van het contract. 


Dit privé koop-verkoopcontract bevat de volgende bepalingen: 

 • Een nauwkeurige identificatie van het object met een samenvatting van de exacte grondoppervlakte en de gebouwen;
 • De correcte datum van de notariële transfer van het object;
 • De definitieve betalingsmodus;
 • Een opsomming van aanvullende kosten;
 • Strafclausules in het geval van een foutieve uitwerking van het contract;
 • Een zo nauwkeurig mogelijke opsomming van de bij de prijs inbegrepen mobiele objecten (meubels etc.);
 • Bij ondertekening van het privé koop-verkoopcontract, dient de koper een betaling van (in het algemeen) 10% van de overeengekomen prijs te voldoen, deze wordt door de Spaanse wet bij onroerend goed transacties erkend onder de term "arras penitenciales”; 
 • Het koop-verkoopcontract wordt in de Spaanse taal opgemaakt en voorzien van een vertaling in de taal van de koper en de verkoper. 


Met het oog op de overeengekomen datum van de notariële transfer, zal de openbare koop-verkoopakte door de aangewezen notaris worden voorbereid. Uiteraard levert MNM CostaBlanca alle benodigde documentatie bij de notaris aan, en doet de notaris onafhankelijk van de checks van MNM CostaBlanca ook zijn of haar eigen checks middels certificaten van het eigendomsregister, kadaster en belastingdienst, die de lastenvrije status van het onroerend goed bevestigen en bestanddeel van de akte worden. MNM CostaBlanca begeleidt de partijen bij het verlijden van deze akte, en zorgt voor de verbale vertaling van de akte in uw eigen taal. Na ondertekening van de openbare akte wordt de volgende afwikkeling verricht: overschrijven van het eigendom bij kadaster en lastenvrije inschrijving van het onroerend goed op naam van de kopende partij bij het eigendomsregister. Bovendien worden in de dagen na het verlijden van de koop-verkoopakte ook alle contracten voor nutsvoorzieningen, zoals de contracten van gas, water en elektriciteit op naam van de kopende partij geregistreerd. 


Wij communiceren bovendien met de betrokkenen partijen met het oog op bijvoorbeeld de mogelijke overname van de bestaande telefoonlijn, alarmcontract, onderhoud van de pool/de tuin, schoonmaakpersoneel of overname van andere praktische zaken. 


Het uiteindelijke doel van MNM CostaBlanca is om de cliënten te helpen bij een zorgeloze aankoop, op zowel onroerend goed juridisch vlak als bij alle praktische zaken die bij een aankoop optreden. Met betrekking tot het makelaarshonorarium voor de verkoop worden door MNM CostaBlanca afspraken gemaakt met de verkopende partij; de kopende partij betaalt voor de diensten van MNM CostaBlanca een eenmalige fee van € 750,- € plus btw. 


Wat is een "gestor” en waarom heeft u er een nodig?

Een gestor is in Spanje een specialist die u kan helpen bij alle juridische en fiscale zaken die optreden als eigenaar van een onroerend goed in Spanje. MNM CostaBlanca begeleidt u op dat gebied gedurende het aankoopproces. Wij bekommeren ons om de aanvragen van uw benodigde NIE-nummers, de overschrijving van de onroerendezaakbelasting en vuilnisbelasting bij de daarvoor betreffende instanties en de afwikkeling van de bij de verkoop optredende plusvalia-belasting (voor rekening van de verkopende partij). 

Hebt u dan een gestor nodig? Wij raden u aan een gestor in te schakelen voor de jaarlijkse fiscale zaken die in Spanje verricht dienen te worden vanaf het jaar na de aankoop van uw onroerend goed. Uiteraard kan MNM CostaBlanca, uit haar netwerk dat is opgebouwd in onze jarenlange ervaring in de regionale onroerend goed markt in de Costa Blanca Noord, een passende gestor, die ook uw eigen taal spreekt, aanbevelen. 


Conclusie

MNM CostaBlanca is uw one-stop oplossing voor aankoop van vastgoed in Spanje. Van de gesprekken met de betrokken partijen tot alle administratieve taken in het aankoopproces die een "gestor” zou doen, kunt u vertrouwen op de expertise en de reputatie van MNM CostaBlanca.

Met MNM CostaBlanca kunt u zich volledig richten op de keuze van het best passende object, hét droomhuis aan de Costa Blanca Noord dat daadwerkelijk aan uw wensen voldoet. Vertrouw ons uw dromen toe … het is de directe weg naar het openen van de deuren van uw eigen paradijsje aan de Costa Blanca Noord, daar waar u het leven zult beleven. Wij zijn uw deskundige partner waar het gaat om de aankoop van een huis aan de Costa Blanca Noord, Spanje.