Belasting aan de Costa Blanca: het prijskaartje voor het paradijs!

De Costa Blanca is dé plek op aarde met het grootste potentieel om u gelukkig te maken. Een huis bezitten in het paradijs en dagelijks de magische landschappen bewonderen: het kan uw leven veranderen. Ook de mensen, het eten, de fun en het blauwste blauw van de Middellandse zee zullen uw ogen strelen en u voor altijd veranderen. Aan het paradijs hangt een prijskaartje, en daarover zult u zo lezen.

Nationale belasting

De Spaanse overheid heft, net als overal ter wereld, belasting van zijn inwoners. Als u toevallig eigendom hebt, moet u hierover belasting betalen.

Impuesto de la renta a los no residentes

Dat betekent in het Engels "Income taxes for non-residents" en is er voor mensen die eigendom bezitten, maar er niet wonen. Om ervoor te zorgen dat dit ook voor u geldt, moet u kunnen aantonen, dat u in uw eigen land een huis heeft.

Hoe hoog is deze belasting?

De rekensom is heel eenvoudig: 24,75% van 1 tot 2% van de kadastrale waarde van uw huis. Laten we als voorbeeld een rond getal kiezen: als uw huis een waarde heeft van € 100.000, dan  bedraagt de belasting ongeveer € 247,50 per jaar.

Impuesto sobre la renta a personas físicas

Dat betekent zoals gezegd "Income taxes for non-residents" en sluit uit wat hierboven staat. Dat wil zeggen dat u niet in twee landen tegelijk uw permanente woonplaats kunt hebben. Deze belasting wordt niet over het vermogen geheven, maar over uw persoonlijke inkomsten. Als u dus uw inkomen bij de Spaanse overheid aangeeft, zal deze, net als in elk ander land, hierover belasting heffen. 

Impuesto sobre bienes inmuebles

De Engelse vertaling hiervan luidt: "Taxes on real estate" en heeft betrekking op de grond en het perceel zelf. Bij het vaststellen van deze belasting houdt de overheid rekening met soort en grootte van het perceel en het huis. Ook de ligging maakt uit bij de berekening: landelijke regio´s betalen doorgaans minder dan stedelijke(re) gebieden.

Hoe hoog is deze belasting?

Dit is geen vast bedrag, omdat deze afhangt van de eigenschappen van het perceel en het huis. Maar doorgaans schommelt het tussen de 0,4 und 1% van de kadastrale waarde. Dit bedrag moet jaarlijks worden betaald. 

Mede-eigenaar binnen een gemeenschap

Als u de gelukkige eigenaar bent van eigendom binnen een gemeenschap, dan moet u voor de gemeenschappelijke ruimtes betalen. Als er bijvoorbeeld een gemeenschappelijke tuin en/of andere ruimtes zijn, moet ook voor het onderhoud daarvan samen worden betaald. Dat is normaalgesproken een jaarlijks bedrag dat tijdens een vergadering van alle andere eigenaren wordt afgesproken. Dat bedrag ligt maar zelden boven de € 100 per maand.

Verzekering

Als u eigendom heeft en u wilt dat het tijdens uw afwezigheid veilig en intact blijft, heeft u een verzekering nodig. Het bedrag hiervoor schommelt normaalgesproken tussen de € 150 en 400 per jaar, afhankelijk van het soort dekking.

Afvalbelasting

Afvalstoffenheffing moet in Spanje als gemeentelijke belasting betaald worden. Het gaat hierbij om een vast bedrag, onafhankelijk van de grootte van het huis. Gemeentes bepalen dit bedrag zelf en het bedraagt aan de Costa Blanca Noord doorgaans tussen de € 100 en 130 per jaar.

Overige diensten

Net als in elk ander land ter wereld moet u betalen voor water, gas en energie en desgewenst ook voor telefoon, internet en kabeltelevisie. Deze laatste drie zaken zijn optioneel en veel mensen stellen dit alleen in als ze ter plaatse zijn.

Conclusie – het onbetaalbare

Al deze belastingen drukken weliswaar op het stukje hemel dat u recent heeft aangeschaft, maar het resultaat is letterlijk onbetaalbaar. Er bestaat geen prijs voor de glimlach van uw kinderen die op een zonnige dag zo naar de zee lopen. Er bestaat ook geen wiskundige berekening voor het ongelofelijke uitzicht op de berg Montgó of de prachtige stenige straatjes van de oude Spaanse Pueblo’s. 

Aan het leven in het paradijs hangt een prijskaartje maar het resultaat van deze beslissing is even onbetaalbaar als het geluk zelf. Waar wacht u op om het leven te leiden waar u altijd van heeft gedroomd?